Namen in cilj javnega razpisa je izvajanje finančnih ukrepov – garancij za bančne kredite ob hkratnem zniževanju bančnih stroškov za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za ciljno skupino MSP (v nadaljevanju finančni ukrep), s ciljem zagotavljanja hitrega, enostavnega in ugodnega financiranja MSP.